Umění podpory

Unikátní projekt Holdingu Šmídl zaměřený na oblast dobročinných aktivit.


Cílem Holdingu Šmídl je podporovat dobročinné projekty, do kterých jsou jeho zaměstnanci aktivně zapojeni, nebo se podílejí na jejich realizaci. Holding tedy nežádá pouze o tipy, kam peníze darovat, ale o společnou podporu konkrétního projektu.

Jak lze žádost podat?

V každém čtvrtletí může zaměstnanec Holdingu Šmídl podat žádost o podporu svého projektu na email podpora@smidl.cz. Z došlých přihlášek pak komise složená ze zástupců Šmídlu a NIKY vybere jeden nebo více projektů, které si rozdělí 50.000 Kč. Ke všem přihlášeným projektům bude komise přistupovat individálně.

Co musí Vaše žádost splňovat?

Jediná podmínka spočívá v tom, že se zaměstnanec musí na projektu osobně podílet. Na stejný projekt pak lze získat podporu maximálně dvakrát.

Uzávěrka podání žádostí v roce 2021

1. kolo31.3.
2. kolo30.6.
3. kolo30.9.
4. kolo31.12.