Mechanizace

Ročně přepravíme více než 1.000.000 tun sypkých materiálů

Přeprava sypkých hmot

preprava-nika-1

16 velkoobjemových sklápěcích návěsů a souprav na přepravu zemědělských komodit a kameniva, přepravy realizujeme i v režimu GMP+ .

preprava-nika-2

26 sklápěcích návěsů a souprav různých typů pro přepravu stavebních materiálů, kameniva a odpadů, včetně odpadů kategorie N v režimu ADR..

Stavební mechanizace – zemní práce

Máme dlouholeté zkušenosti s prováděním různých typů zemních, těžebních a demoličních činností.

checklist icon

Těžební a demoliční činnosti

Disponujeme třemi pásovými rypadly 25-35 tun, s možností osazením kombinovaným demoličním drtičem a demoličním kladivem.

checklist icon

Zemní práce

Disponujeme dvěma dozery 25 tun, při využití na komplexní skrývku ornic, deponování materiálů, profilování terénu a zakládání staveb a komunikací.

checklist icon

Dokončovací práce

Provádíme dokončovací terenní úpravy a zemní práce strojem UDS 214 na podvozku Tatra Phoenix.

Středisko přepravy sypkých hmot a stavební mechanizace

V rámci střediska přepravy stavebních hmot a stavební mechanizace jsme schopni zajistit komplexní přesuny různých typů materiálů včetně jejich nakládky, deponování nebo uložení.

Je možné zajistit dodávky kameniva a štěrkopísků různých frakcí včetně dopravy.